Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2021000175
ArkivsakID: 21/175
Dato: 09.02.2021
Tittel: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2021 - samlemappe
RMNF - Sjå også 21/167 - Eldrerådet
Saksbehandler: Monika Kvamme
Status: Saken er under behandling

Dokument

Kontaktinformasjon om tjenesten

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS