Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2020008155
DokumentID: 20/8155 - Godkjenning av innkalling og saksliste
ArkivsakID: 20/4876 - Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 01.12.2020
Journaldato: 23.11.2020
Brevdato: 23.11.2020
Dokumentansvarleg: Ketil Tjore

Tekstar

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS