Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2020008640
DokumentID: 20/8640 - Melding om vedtak - Råd for menneske med nedsett funksjonsevne sine tankar om Arbeidssenteret i framtida
ArkivsakID: 20/4876 - Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 01.12.2020
Journaldato: 08.12.2020
Brevdato: 07.12.2020
Dokumentansvarleg: Kristin Nesbø

Sendt til

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 AUSTRHEIM

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS