Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2021001113
DokumentID: 21/1113 - FFO-Undersøking om langtidskonsekvensar av Covid-19 - diverse rapportar og politiske notat
ArkivsakID: 21/175 - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2021 - samlemappe
RMNF - Sjå også 21/167 - Eldrerådet
Journaldato: 09.02.2021
Brevdato: 01.02.2021
Dokumentansvarleg: Ketil Tjore

Avsendar(ar)

FFO Vestland

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS