Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2021003028
DokumentID: 21/3027 - Igangsettingsløyve til bygging av firemannsbustad på gbnr. 142/216 - Mastrevik
ArkivsakID: 20/4960 - Byggesak gbnr 142/216 Mastrevik 3 stk. 4-mannsbustader
Tiltakshavar Mastreviktunet AS
Journaldato: 26.04.2021
Brevdato: 23.04.2021
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft
Journalpostkategori: Delegert vedtak

Sendt til

Arkoconsult
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSSEN
 
Arkoconsult AS

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS