Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2021003181
DokumentID: 21/3180 - Vidaresender - Invitasjon til webinar 25. mai om CRPD - frå konvensjon til praksis
ArkivsakID: 21/175 - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2021 - samlemappe
RMNF - Sjå også 21/167 - Eldrerådet
Journaldato: 22.04.2021
Brevdato: 22.04.2021
Dokumentansvarleg: Ketil Tjore

Sendt til

Ann Kristin Leirvåg
Leirvågsvegen 59
5953 FONNES
 
Anny Helene Sætre Bertelsen
Austrheimsvegen 851
5943 AUSTRHEIM
 
Elsa Herlaug Skare
5953 FONNES

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS