Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2021003358
DokumentID: 21/3357 - Løyve til frådeling av gbnr. 132/6 - Utkilen
ArkivsakID: 21/372 - Byggesak - gbnr 132/6 - Utkilen - frådeling
Randi Sjøholt Utkilen
Journaldato: 03.05.2021
Brevdato: 30.04.2021
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft
Journalpostkategori: Delegert vedtak

Sendt til

Randi Sjøholt Utkilen
Utkilen 1
5953 FONNES

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS