Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2021003506
DokumentID: 21/3505 - Løyve til påbygg og fasadendring på fritidsbustad - gbnr 137/22 - Njøtevegen
ArkivsakID: 21/484 - Byggesak gbnr 137/22 - Njøtevegen - bruksendring, påbygg - fritidsbustad
Tiltakshavar Jan-Magne Njøten
Journaldato: 06.05.2021
Brevdato: 05.05.2021
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft
Journalpostkategori: Delegert vedtak

Sendt til

Jan Magne Njøten
 
Omc Bygg AS
Rambjøllevegen 30
5221 NESTTUN

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS