Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2021003520
DokumentID: 21/3519 - Nabomerknad
ArkivsakID: 21/484 - Byggesak gbnr 137/22 - Njøtevegen - bruksendring, påbygg - fritidsbustad
Tiltakshavar Jan-Magne Njøten
Journaldato: 07.05.2021
Brevdato: 05.05.2021
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft

Avsendar(ar)

Jan Magne Njøten
Odins Veg 22 B
5221 NESTTUN

Tekstar

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS