Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2021003579
DokumentID: 21/3578 - Søknad - gbnr 156/52 - Sævrøy - tomannsbustad
ArkivsakID: 21/517 - Byggesak gbnr 156/52 Sævrøy - tomannsbustad
Tiltakshavar Din Heim AS
Journaldato: 10.05.2021
Brevdato: 10.05.2021
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft

Avsendar(ar)

Kaland Trelast
Keilevegen 45
5953 FONNES

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS