Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2021003580
DokumentID: 21/3579 - Løyve til arealoverføring frå gbnr. 131/4 til gbnr. 131/61 - Fonnes
ArkivsakID: 21/491 - Delingssak gbnr 131/4 til 131/61 - arealoverføring
Adrian Gullaksen
Journaldato: 10.05.2021
Brevdato: 10.05.2021
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft
Journalpostkategori: Delegert vedtak

Sendt til

Adrian Gullaksen
Fonnes 71
5953 FONNES
 
Morten Håkon Sognnes
Austrheimsvegen 102
5953 FONNES

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS