Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2021003617
DokumentID: 21/3616 - Melding om motteken søknad - gbnr 156/52 - Sævrøy - tomannsbustad
ArkivsakID: 21/517 - Byggesak gbnr 156/52 Sævrøy - tomannsbustad
Tiltakshavar Din Heim AS
Journaldato: 11.05.2021
Brevdato: 10.05.2021
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft

Sendt til

Kaland Trelast
Keilevegen 45
5953 FONNES

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS