Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2021003704
DokumentID: 21/3703 - Løyve til bygging av to tomannsbustadar på gbnr. 156/52- Austrheim
ArkivsakID: 21/517 - Byggesak gbnr 156/52 Sævrøy - tomannsbustad
Tiltakshavar Din Heim AS
Journaldato: 14.05.2021
Brevdato: 12.05.2021
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft
Journalpostkategori: Delegert vedtak

Sendt til

Kaland Trelast
Keilevegen 45
5953 FONNES

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS