Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2021003835
DokumentID: 21/3834 - Løyve til arealoverføring frå gbnr. 132/4 til gbnr. 132/24 - Utkilen
ArkivsakID: 21/552 - Delingssak gbnr 132/4 - 132/24 - Utkilen - arealoverføring
Journaldato: 20.05.2021
Brevdato: 19.05.2021
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft
Journalpostkategori: Delegert vedtak

Sendt til

Constructa AS
Fabrikkgaten 6
5059 BERGEN
 
Reidun Krossøy Fagerdal
Askvegen 218
5307 ASK

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS