Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2021003854
DokumentID: 21/3853 - Søknad om utlegging av flytebrygge - Gbnr. 166/14 - Austre Sævrøyna
ArkivsakID: 20/4973 - Byggesak gbnr 166/14 - Austre Sævrøyna - utlegging av flytebrygge med landgang og utriggarar
Tiltakshavar Torkel Wold
Journaldato: 28.05.2021
Brevdato: 20.05.2021
Dokumentansvarlig: Christopher Marius Straumøy

Kontaktinformasjon om tjenesten

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS