Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2021004006
DokumentID: 21/4005 - Mellombels bruksløyve til seksjonsnummer 1 i tomannsbustad på gbnr. 147/116 - Toftegård
ArkivsakID: 20/4906 - Byggesak 147/116 - Toftegård - tomannsbustad
Tiltakshavar Arild Invest AS
Journaldato: 27.05.2021
Brevdato: 26.05.2021
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft
Journalpostkategori: Delegert vedtak

Sendt til

Arkoconsult AS
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSSEN

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS