Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
 
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2021004008
DokumentID: 21/4007 - Løyve til omsøkt deling av bustadhus på gbnr. 139/5 - Solend
ArkivsakID: 21/567 - Delingssak gbnr 139/5 - Solevegen - frådeling
Jorunn Austrheim Krossøy
Journaldato: 27.05.2021
Brevdato: 26.05.2021
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft
Journalpostkategori: Delegert vedtak

Sendt til

Jorunn Austrheim Krossøy
Solevegen 161
5943 AUSTRHEIM

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS