Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2021004018
DokumentID: 21/4017 - 1. gongs handsaming - Offentleg ettersyn & høyring - Detaljreguleringsplan for Grøn omstilling av Mongstad gbnr 127/91 mfl. PlanID 46312020006
ArkivsakID: 20/4834 - Detaljreguleringsplan for akvakulturoppdrett på land - Mongstad
Journaldato: 28.05.2021
Brevdato: 27.05.2021
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS