Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2021001776
ArkivsakID: 22/384
Dato: 18.03.2022
Tittel: Hjelpepleier vikariat Arbeid og inkludering, Austrheim kommune - st. ref. 4495659925
Rekrutteringssak
Sakshandsamar: Britt Silvia Erstad Marøy
Status: Saka vert handsama
Sakstype: Tilsetjingsak

Dokument

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS