Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.

Saksframlegg

Saksframlegg 2019007340
DokumentID: 19/7340 - Detaljregulering for Næringsområde N41 og N42 Kaland, vest for Mongstadkrysset, planid. 2018002 - Offentleg ettersyn
ArkivsakID: 18/876 - Plansak Detaljregulering for Næringsområde N41 og N42 Kaland, vest for Mongstadkrysset PlanID 2017006
Journaldato: 05.03.2020
Brevdato: 09.12.2019
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune,
Sætremarka 2
5943 Austreim

Telefon: 56162000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS