Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2020008903
DokumentID: 20/8903 - Mindre vesentleg reguleringsendring for reguleringsplan hyttefelt –H06 – Bergsvik , Planid. 2006003- Offentleg ettersyn
ArkivsakID: 20/4833 - Mindre planendring - Hyttefelt Bergsvika - gbnr 157/121,122,123 og 115 - PlanID2006003
Journaldato: 15.01.2021
Brevdato: 08.01.2021
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS