Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2021006189
DokumentID: 21/6188 - Detaljregulering Keilevegen Næringsområde, Mongstad, Planid. 2015005 - Austrheim og Alver kommune - Offentleg ettersyn
ArkivsakID: 20/4951 - Keilevegen næringsområde - oppstart av planarbeid
Journaldato: 19.08.2021
Brevdato: 18.08.2021
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS