Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2021012915
DokumentID: 22/3176 - Kritisk situasjon for ferjesambandet Valestrandsfossen – Breistein
ArkivsakID: 22/623 - Regionrådet - samlemappe 2022
Region Nordhordland IKS
Journaldato: 11.04.2022
Brevdato: 10.04.2022
Dokumentansvarleg: Bjørnar Fjellhaug

Avsendar(ar)

Region Nordhordland IKS

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS