Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2021012975
DokumentID: 22/3236 - Høyring - Forslag til mellombelse endringar i kompetanseforskrifta og trygderefusjonsforskrifta
frist 20.05.2022
ArkivsakID: 22/2 - Høyringar - Samlemappe 2022
Journaldato: 13.04.2022
Brevdato: 13.04.2022
Dokumentansvarleg: Monika Kvamme

Avsendar(ar)

Helse- og Omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS