Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2021013159
DokumentID: 22/3420 - Analyserapport - Austrheim kommune - drikkevatn - veke 16 - Austrheim kyrkje
ArkivsakID: 22/24 - Analyserapport offentleg vassverk - Samlemappe 2022
Journaldato: 25.04.2022
Brevdato: 25.04.2022
Dokumentansvarleg: Bjørn Bjørge Torsvik Størkersen

Avsendar(ar)

SGS Analytics Norway AS

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS