Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2021013703
DokumentID: 22/3964 - Arbeidsavtale - 100% stilling - lærling - Arbeid og inkludering
ArkivsakID: 22/584 - Personalmappe - arbeidsavtale
Journaldato: 11.05.2022
Brevdato: 04.05.2022
Dokumentansvarleg: Wenche Myrmel
Heimel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Avsendar(ar)

Silje Falkanger Dobie
Fureberget 44
5912 SEIM

Tekstar

Dokumentet er ikkje offentleg (Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1), difor visast ingen tekst

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS