Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2021015028
DokumentID: 22/5286 - Ber om oppstartsmøte for reguleringsendring av hyttefelt på Lauvøy - gbnr 160/117
ArkivsakID: 22/719 - Byggesak gbnr 160/117 - Lauvøy - hytter og naust - endring av reguleringsplan
ABO Arkitektene
Journaldato: 20.06.2022
Brevdato: 20.06.2022
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft

Avsendar(ar)

ABO Plan & Arkitektur
Hamnevegen 53 Pb. 291
5203 OS

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS