Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2021016042
DokumentID: 22/6300 - Områdeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ekornsåta, planid. 2021002 - Offentleg ettersyn
ArkivsakID: 21/61 - Plansak - Områdeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ekornsåta, planid. 2021002
Anbod kjøp av planarbeid ligg i 21/806
Journaldato: 18.08.2022
Brevdato: 17.08.2022
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS