Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2021022979
DokumentID: 23/3084 - Planendring hyttefelt på Lauvøy på gbnr 160/117 - Planid 2022002 - Offentleg ettersyn
ArkivsakID: 22/719 - Plansak gbnr 160/117 - Detaljregulering Lauvøy - Endring av reguleringsplan
ABO Arkitektene
Journaldato: 25.04.2023
Brevdato: 14.04.2023
Dokumentansvarleg: Asbjørn Nagell Toft

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS