Her ser du informasjon om eit møte i Kommunestyret.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 31.10.2019

Kommunestyret
31.10.2019   18:00 - 20:10
Utval:Kommunestyret
Dato:31.10.2019   18:00 - 20:10
Møtestad:Samfunnshuset
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Kommunestyret - 31.10.2019 (Hoveddokument) , Innkalling - Kommunestyret - 31.10.2019 (Vedlegg) Tilleggsinnkalling - Kommunestyret - 31.10.2019 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommunestyret - 31.10.2019 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 424KB
  Brevdato: 22.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Kristin Nesbø

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste er godkjent.  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 427KB

  058/19 - 19/5482 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 22.10.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 18.09.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Kristin Nesbø

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent


  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Meldingar Hoveddokument 424KB

  059/19 - 19/6252 - Meldingar

  Journaldato: 22.10.2019  1 dokument
  Brevdato: 22.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Kristin Nesbø

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Meldingane vart tekne til orientering  Behandling

  Ordførar Per Lerøy sa at ein må legga opp til eit tett samarbeid med ungdomsrådet.
  Planen er at ungdomsrådet først får eit møte med formannskapet, og så med kommunestyret.

  Handsaming i kommunestyret:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Orienteringssak Hoveddokument 415KB

  060/19 - 19/6253 - Orienteringssak

  Journaldato: 22.10.2019  1 dokument
  Brevdato: 22.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Kristin Nesbø

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Det var ingen orienteringar i dette møtet.  Behandling

  Det var ingen orienteringar i dette møtet.

 • Godkjenning av kommunestyrevalet 2019 Hoveddokument 844KB
  Brevdato: 17.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Assisterande rådmann Olav Mongstad gjorde greie for gjennomføringa av kommune- og fylkestingsvalet 2019.
  Dette vart godkjent av valstyret i Austrheim 10. september (ein dag etter valdagen for å få med seg seint innkomne førehandsstemmer), og er seinare godkjent av fylkesvalstyret.
  Mongstad tok ein gjennomgang av valresultatet, og mandatfordelinga. Av dei seks listene som stilte til val er ei liste ikkje representert i det nye kommunestyret (SV).

  Handsaming i kommunestyret:
  Rådmannens framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Val av formannskap 2019 - 2023 Hoveddokument 448KB

  062/19 - 19/6160 - Val av formannskap 2019 - 2023

  Journaldato: 22.10.2019  3 dokumenter
  Brevdato: 17.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet 2019-2023, representantar med vararepresentantar:

  Fast medlem Varamedlem:
  Per Lerøy (Ap) 1. Ann Kristin Leirvåg (Ap), 2. Rikke Heldal Hope (H), 3. Aslak André Bakke (H), 4. Monika Thorpe (Ap), 5. Hardy Pedersen (Ap), 6. Reidar Ulvøy (Ap),
  7. Britt Skaalevik Lerøy (Ap). (Britt Skaalevik Lerøy (Ap) vart trekt som vara frå denne lista i sak 065/19, sidan ho gjekk inn som medlem av kontrollutvalet)

  Inger Lise Brekke (H) 1. Ann Kristin Leirvåg (Ap), 2. Rikke Heldal Hope (H), 3. Aslak André Bakke (H), 4. Monika Thorpe (Ap), 5. Hardy Pedersen (Ap), 6. Reidar Ulvøy (Ap),
  7. Britt Skaalevik Lerøy (Ap).(Britt Skaalevik Lerøy (Ap) vart trekt som vara frå denne lista i sak 065/19, sidan ho gjekk inn som medlem av kontrollutvalet)

  Morten Sognnes (H) 1. Ann Kristin Leirvåg (Ap), 2. Rikke Heldal Hope (H), 3. Aslak André Bakke (H), 4. Monika Thorpe (Ap), 5. Hardy Pedersen (Ap), 6. Reidar Ulvøy (Ap),
  7. Britt Skaalevik Lerøy (Ap).(Britt Skaalevik Lerøy (Ap) vart trekt som vara frå denne lista i sak 065/19, sidan ho gjekk inn som medlem av kontrollutvalet)

  Helge Dyrkolbotn (KrF) 1. Anne Dahle Austrheim (KrF), 2. Randi Dyrøy (KrF).

  Bjørn I. H. Dyrkolbotn (Sp) 1. Lise Renate Helle (Sp), 2. Reidar Øksnes (Sp), 3. Atle Dag Utkilen (BYA)  Behandling

  Inger Lise Brekke (H) og Monika Thorpe (Ap) la fram felles liste for H og Ap:
  1. Per Lerøy (Ap)
  2. Inger Lise Brekke (H)
  3. Morten Sognnes (H)
  4. Ann Kristin Leirvåg (Ap)
  5. Rikke Heldal Hope (H)
  6. Aslak André Bakke (H)
  7. Monika Thorpe (Ap)
  8. Hardy Pedersen (Ap)
  9. Reidar Ulvøy (Ap)
  10. Britt Skaalevik Lerøy (Ap)

  Helge Dyrkolbotn (KrF) la fram liste for KrF:
  Medlem:
  1. (KrF)Varamedlem:
  1. Anne Dahle Austrheim (KrF)
  2. Randi Dyrøy (KrF)

  Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp) og Atle Dag Utkilen (Bygdelista i Austrheim) la fram felles liste for Sp og BYA:
  Medlem:
  1. Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp)
  Varamedlem:
  1. Lise Renate Helle (Sp)
  2. Reidar Øksnes (Sp)
  3. Atle Dag Utkilen (BYA)

  I voteringa fekk framlegga denne støtta:
  Fellesliste Ap/H fekk 10 røyster (Ap og H)
  Liste for KrF fekk 3 røyster (KrF)
  Fellesliste Sp/BYA fekk 4 røyster (Sp og BYA)

  Det gjev denne mandatfordelinga i formannskapet:
  Fellesliste Ap/H - 3 mandat Liste for KrF - 1 mandat Fellesliste Sp/BYA - 1 mandat

  Og representantane med vararepresentantar er:

  Fast medlem Varamedlem:
  Per Lerøy (Ap) . Ann Kristin Leirvåg (Ap), 2. Rikke Heldal Hope (H), 3. Aslak André Bakke (H), 4. Monika Thorpe (Ap), 5. Hardy Pedersen (Ap), 6. Reidar Ulvøy (Ap),
  7. Britt Skaalevik Lerøy (Ap).Britt Skaalevik Lerøy (Ap) vart trekt som vara frå denne lista i sak 065/19, sidan ho gjekk inn som medlem av kontrollutvalet)

  Inger Lise Brekke (H)1. Ann Kristin Leirvåg (Ap), 2. Rikke Heldal Hope (H), 3. Aslak André Bakke (H), 4. Monika Thorpe (Ap), 5. Hardy Pedersen (Ap), 6. Reidar Ulvøy (Ap),
  7. Britt Skaalevik Lerøy (Ap).Britt Skaalevik Lerøy (Ap) vart trekt som vara frå denne lista i sak 065/19, sidan ho gjekk inn som medlem av kontrollutvalet)

  Morten Sognnes (H) 1. Ann Kristin Leirvåg (Ap), 2. Rikke Heldal Hope (H), 3. Aslak André Bakke (H), 4. Monika Thorpe (Ap), 5. Hardy Pedersen (Ap), 6. Reidar Ulvøy (Ap),
  7. Britt Skaalevik Lerøy (Ap).Britt Skaalevik Lerøy (Ap) vart trekt som vara frå denne lista i sak 065/19, sidan ho gjekk inn som medlem av kontrollutvalet)

  Helge Dyrkolbotn (KrF)1. Anne Dahle Austrheim (KrF), 2. Randi Dyrøy (KrF).

  Bjørn I. H. Dyrkolbotn (Sp)1. Lise Renate Helle (Sp), 2. Reidar Øksnes (Sp), 3. Atle Dag Utkilen (BYA)Ordførar Per Lerøy sa at denne kjønnsfordelinga i formannskapet (ei kvinne og fire menn) var godkjent så lenge det var røysta over lister på denne måten.

  Valet av formannskap vart godkjent av kommunestyret, samrøystes.

 • Val av ordførar 2019 - 2023 Hoveddokument 436KB

  063/19 - 19/6161 - Val av ordførar 2019 - 2023

  Journaldato: 22.10.2019  1 dokument
  Brevdato: 17.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Dei to framlegga vart sette opp mot kvarandre.

  Inger Lise Brekke (H) sitt framlegg om Per Lerøy (AP) som ordførar fekk 10 røyster (H og Ap).

  Anne Dahle Austrheim (KrF) sitt framlegg om Helge Dyrkolbotn (KrF) som ordførar fekk 7 røyster (KrF, Sp og BYA).

  Per Lerøy er valt til ordførar for perioden 2019-2023.

 • Val av varaordførar 2019-2023 Hoveddokument 439KB

  064/19 - 19/6162 - Val av varaordførar 2019-2023

  Journaldato: 22.10.2019  1 dokument
  Brevdato: 17.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Varaordførar i Austrheim i perioden 2019-2023: Inger Lise Brekke (H).


  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Dei to framlegga vart sette opp mot kvarandre.

  Per Lerøy (Ap) sitt framlegg om Inger Lise Brekke (H) som varaordførar fekk 10 røyster (H og Ap).

  Reidar Øksnes (Sp) sitt framlegg om Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp) som varaordførar fekk 7 røyster (KrF, Sp og BYA).
  Inger Lise Brekke er valt til varaordførar for perioden 2019-2023.

 • Val av kontrollutval for perioden 2019 - 2023 Hoveddokument 622KB
  Brevdato: 17.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Austrheim kommunestyre vel til kontrollutval i perioden 2019-2023:

  Medlem

  Vara

  Gunnstein Sætre (Sp)

  Jan Olav Øksnes (Sp)

  Jan Erik Espelid (BYA)

  Marita Bru (BYA)

  Britt M. Skaalevik Lerøy (Ap)

  Mariell S. Storebø (Ap)

  Morten Hodnekvam (H)

  Hege Ramsland (H)

  Inger Aasen (Ap)

  KrF kjem tilbake med vara.

   

   

   Leiar

  Gunnstein Sætre (Sp)

   Nestleiar

  Jan Erik Espelid (BYA)  Behandling

  Partia kom med sine kandidatar til fast medlem og varamedlem til kontrollutvalet:

  Ap: Tore Austrheim som fast medlem, Mariell Storebø som varaH: Morten Hodnekvam som fast medlem, Oskar Nordgard som vara
  BYA
  : Jan Erik Espelid som fast medlem, Marita Bru som vara
  KrF
  : som fast medlem Gunnstein Sætre som fast medlem, Jan Olav Øksnes som vara

  Ordførar Per Lerøy (Ap) peika på at det må vera kjønnsbalanse i dette utvalet, med 40 prosent av kvart kjønn. Lerøy viste til at eitt av medlemmene skal vera medlem i kommunestyret, men at medlemmene i kontrollutvalet ikkje kan vera medlem av formannskapet eller vara til formannskapet.

  Etter framlegg frå ordføraren vart møtet heva medan gruppeleiarane diskuterte ny samansetting av utvalet.

  Etter dette sa Monika Thorpe (Ap) at partiet endrar sine kandidatar til Britt M. Skaalevik Lerøy som fast medlem, med Mariell S. Storebø som vara. Thorpe sa vidare at dette betyr at dei trekker Britt M. Skaalevik Lerøy som vara til formannskapet.

  Inger Lise Brekke (H) sa at partiet endrar sine kandidatar til Morten Hodnekvam som fast medlem, og Hege Ramsland som vara.
  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at partiet ventar på stadfesting frå varamedlemmen til kontrollutvalet, og at dei kjem tilbake med namn på denne.

  Helge
  yrkolbotn (KrF) la fram eit fellesframlegg frå opposisjonen (KrF, Sp og BYA) på Gunnstein Sætre (Sp) som leiar i utvalet, og Jan Erik Espelid (BYA) som nestleiar.

  Det var semje om felles avrøysting på heile utvalet.

  Handsaming i kommunestyret:
  Fellesframlegget vart samrøystes vedteke.

 • Val av representant og vararepresentant til fylkesmøte i KS 2019 - 2023 Hoveddokument 435KB
  Brevdato: 17.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Austrheim kommunestyre vel ordførar Per Lerøy til representant og varaordførar Inger Lise Brekke til vara til fylkesårsmøtet i KS.


  Behandling

  Ordførar Per Lerøy la fram framlegg på ordførar som fast representant og varaordførar som vara til fylkesårsmøtet i KS.

  Handsaming i kommunestyret:
  Framlegget frå Lerøy vart samrøystes vedteke.

 • Tertialrapport 2 2019 Hoveddokument 656KB

  067/19 - 19/5481 - Tertialrapport 2 2019

  Journaldato: 11.10.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 18.09.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi - Skatt
  Sakshandsamar: Olav Birger Andersen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Assisterande rådmann Olav Mongstad gjekk gjennom tertialrapporten etter 2. tertial. Mongstad viste til at inntektene er over budsjett per 1. september, med i alt vel 9 millionar kroner. Dette fordeler seg på: Rammetilskot 1,2 million over budsjett, skatteinngang 2 millionar over budsjett, eigedomsskatt440.000 kroner over budsjett, og andre inntekter 5,5 millionar over budsjett.

  Andre utgifter er over budsjett. Dette kjem også av at ein del er flytta frå personalutgifter til andre utgifter, som kostnader til Nav Fensfjorden og Nordhordland brann og redning. Alt i alt er prognosen 4-6 millionar i overskot i 2019, dette er mogleg mellom anna etter at Fylkesmannen gav 1,9 millionar i ekstraordinært tilskot. Austrheim var ein av fire kommunar som fekk tilskot i denne runden, og dette er ei viktig hjelp for å betala ned underskotet og komma ut av Robek-lista.

  Administrasjonen har også sett på rekneskap og løn per oktober. Når ein samanliknar oktober 2019 med oktober 2018 viser det at kommunen har kutta 11 millionar kroner i lønsutgifter. Dette skjedde mellom anna ved oppseiingar, men der fekk alle tilbod om andre stillingar (utan at alle tok i mot tilboda). Samla sett er det redusert med 16,78 stillingar frå 2018 til 2019. I tillegg har ein henta ekstern finansiering til 3,4 stillingar, slik at innsparinga er på 20,38 stillingar. Kutta har gitt varig reduksjon på drifta i 2019 med 10 millionar kroner.

  I 3 av 4 avdelingar der ein har kutta, har ein også klart å få ein nedgang i sjukefråværet. Lise Brekke (H) spurte kva nivå sjukefråværet er redusert frå. Olav Mongstad svara at det er under seks prosent sjukefråvær i kommunen, det er under kommunalt snitt. Det har vore rundt 7,3 – 7,4 prosent sjukefråvær i Austrheim.

  Reidar Ulvøy (Ap) sa at når sjukefråværet har gått ned tyder det på at nedbemanninga har skjedd gjennom ein god prosess. Olav Mongstad sa at nedbemanninga skjedde gjennom ein omfattande prosess, i samarbeid med dei tillitsvalde, og at det har vore ein vesentleg faktor med den støtta som er gitt frå politisk hald.

  Atle Utkilen (BYA) spurte om alle avdelingar er ajour med rekneskap per 31.08, om kommunestyret kan få innsyn i dei reelle kostnader for til dømes kloakkutbygginga der avgifta er auka, og om kva tilbod kommunen har mista når det er kutta stillingar i drifta.

  Rådmann Liv Løvvik svara Utkilen, og sa om utbygginga innan vatn og avlaup at dette er ein del av investeringsbudsjettet, der ein finn oppsettet over kva det investerast i. V/A-utbygging er lagt opp som sjølvkost, og det vert gjort ein eigen revisjon for å sikra at dei kostnader som er ført her har gått til v/a, og at ein ikkje har tatt inn for mykje i avgifter.

  Om økonomi elles svara Løvvik at det er lagt opp til økonomiopplæring under folkevaldopplæringa 11. og 12. november, men generelt sett så styrer kommunestyret gjennom rammene som rådmannen får. Til spørsmålet om tapt tilbod svara Løvvik at Austrheim kommune har vore ein høgnivåkommune, som har levert tenester på eit høgt nivå ettersom ein hadde midlane. Det ein har gjort no er å kutta i avtalar og vilkår som har vore betre enn lovpålagt, og alle har fått det travlare. Men ein må samstundes hugsa at Austrheim er ikkje ein fattig kommune, dette er framleis ein "100 prosent kommune".

  Ordførar Per Lerøy kommenterte til Utkilen at ein må samanlikna tertialrapport 2 2019 med rapporten etter tilsvarande tertial 2018, for å sjå korleis resultatet utviklar seg. Lerøy trur på eit resultat mellom 4,5 og 6 millionar i pluss for 2019.

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for å ta rapporten til vitande.

 • Budsjettjustering etter tertial II - 2019 Hoveddokument 627KB
  Brevdato: 11.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Rådmann Liv Løvvik orienterte om investeringar. Nokre investeringar som var planlagde i 2019 har ein ikkje komme i gang med, og ein har forhandla med Fylkesmannen om å ta andre investeringar i staden. Dette har Fylkesmannen gjeve støtte til.

  Generelt sett er det høg gjeldsgrad i Austrheim, der ein må ned med 31 millionar i gjeld for å nå snittet for kommunar, og 25 millionar for å snittet i kommunegruppe 2 (der Austrheim høyrer til).

  Løvvik orienterte om det som ligg i framlegg til vedtak for justeringar i årsbudsjettet.

  Ordførar Per Lerøy viste til at det var eit sams formannskap som vedtok desse justeringane.

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for formannskapet sitt framlegg til vedtak.

 • Trafikksikring Kaland-Hjertesone Hoveddokument 479KB
  Brevdato: 19.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk drift
  Sakshandsamar: Rolf-Henning Myrmel

  Dokumenter

   

  Behandling

  Leiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel orienterte om prosjektet på Kaland. Målet er her som andre stader med "hjartesone" at ein vil ha ned trafikken rundt skulane. Det vert smala inn på kjørebreidda for å gjera det mindre attraktivt å kjøra, samstundes som det kjem fortau frå Fonnes Senter og til skulen. Ein oppfordrar til at dei borna som vert skyssa til skulen vert sette av ved Fonnes senter, og går resten.

  Støtta som Austrheim kommune har fått her er frå midlar som fylket primært har til fylkesvegar, men her har ein fått til kommuneveg. Dette er takka vera at det har lagt gode planar klare, midlar til trafikksikring må brukast det året ein får dei, og Austrheim har også tidlegare tent på at andre kommunar ikkje har hatt planar klare.

  Det stod litt midlar att etter veglysprosjektet, og med nye 1.550.000 i tilskot frå fylket er dette prosjektet no finansiert, slik at det kjem fortau frå Fonnes Senter til krysset mot Kalandsjøen. I tillegg til trafikksikring for skuleborna vil prosjektet løysa eit rekkjefølgjekrav for utbygging ved Kalandsjøen.

  Kommunen har fått avtale om fri grunn frå grunneigarane, og ventar berre på den siste avtalen før ein kjem i gang med arbeidet. Magne Hope AS har fått anbodet på denne jobben.
  Kommunen vil nytta høvet no til å riva Vardehuset og rydda det området, det vil gje ei ansiktsløfting på heile området. Foreininga som driv Vardehuset er lagt ned, og det er bra å rydda dette vekk no sidan denne typen hus fort kan verta øydelagde dersom dei står tomme.

  Bussane skal kjøra ein veg, inn på Mongstad-enden og ut ved Fonnes senter.

  Atle Utkilen (BYA) spurte om dette med bussar kontra det å setja av ved Fonnes senter. Rolf Henning Myrmel svara at det foreldrekjøring som skal ordnast med avsetting ved Fonnes senter.

  Ordførar Per Lerøy viste til at det er viktig å prioritera trafikktryggleiken kring Kaland skule. Kjøring av skuleborn vil ein redusera, men kjøring til og frå barnehagen vil ein ha også vidare. Det vert greitt for elevar å gå/sykla til skulen når ein får gangbrua på plass over fylkesveg 565, og gang/sykkelveg heilt fram.

  Ann Kristin Leirvåg (Ap) spurte kvifor ein framleis skal ha bussane tett inn til skulen.

  Ordførar Per Lerøy svara at neste steg er å få bussane vekk frå skulen, det ligg i neste steg der det er planlagt ei rundkjøring i Leirvågkrysset, og stikkveg direkte inn mot skulen derifrå.
  Lerøy sa vidare at prosjektet vil løysa ut nye tomter i dette området, ikkje kommunale men private, sidan trafikksikringa har lagt som eit rekkefølgjekrav.

  Monika Thorpe (Ap) spurte om kva kostnad det kan komma på riving av Vardehuset.
  Rolf Henning Myrmel svara at det kostar ein del, sidan materialar skal kjeldesorterast og leverast NGIR. Det kan gå ein del hundre tusen, utan at ein har summen enno. Kommunen har sett på dette saman med NGIR og Magne Hope, og dei skal laga ei rask kalkyle på dette. Myrmel sa vidare at rivinga og ryddinga er ein jobb som kommunen ikkje kjem utanom, og som må gjerast på eit eller anna tidspunkt. Det rimelegaste er på ta dette no, og ikkje la huset stå tomt ein periode. Vardehuset står på kommunal grunn.

  Reidar Øksnes (Sp) sa at det er bra å få tatt slike ting samstundes, så får kommunestyret venta at det kjem noko kostnad på dette.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at det ikkje er kommunen sitt bygg men det står på kommunal grunn. No er laget er lagt ned, og straumen kopla frå. Fonnes bygdelag vil ikkje ta over bygget, og no er det beste å få det vekk. Med bygget vekke får ein betre oversikt for bilar, slik at det er eit trafikksikringsmoment oppi det heile også. I tillegg står Vardehuset i front på ein kommunal skule/barnehage, der ein vil gjera det tiltalande.

  Reidar Ulvøy (Ap) spurte om ikkje laget som dreiv huset bør ta ansvaret for å riva bygget.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) svara at no på slutten var det lite medlemmer i laget, der dei i styret sjølve har teke på seg kostnader. Det er ikkje midlar å henta der.
  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at dette er eit kjempeprosjekt å få gjennomført. No gjeld det at folk følgjer dette opp og går siste biten fram til skulen. Når det gjeld Vardehuset så høyrest det fornuftig ut å fjerna dette med rota og få det vekk medan ein likevel heldt på i området.

  Rådmann Liv Løvvik sa at vanlegvis vil ein pålegga eigar ei slik riving, men når laget er lagt ned, kven skal ein stilla kravet mot? Her får ein tatt rivinga som del av eit større prosjekt. Vidare vil kommunen sikra seg mot skade på born, difor ser ein positivt på dette.
  Ordførar Per Lerøy (Ap) avslutta diskusjonen med å peika på at med dette fortau-prosjektet og etter kvart gangbrua over fylkesveg 565 (Vardebrua) så får ein kopla skulen/barnehagen saman med eit flott turområde og stiar heilt til Vardetangen. For fortauet er det lagt opp til sluttføring før jul, og Statens vegvesen har lova Vardebrua på plass seinast mars 2020.

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak.

 • Folkevalde sine arbeidsvilkår - oppdatering av reglementet Hoveddokument 770KB
  Brevdato: 02.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret ber Gruppeleiarforum gjennomgå og revidere «Austrheim kommune –folkevalde sine arbeidsvilkår.» Det reviderte framlegget skal leggjast fram for kommunestyret.

  2. Rådmannen oppnemner sekretær for utvalet.  Behandling

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at valnemnda bør finna kandidatar til dette utvalet.
  Varaordførar Inger Lise Brekke (H) sa at valnemnda finna medlemmene. Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at ein også kan senda dette over til gruppeleiarforum, og la dei komma med innspel til saka.
  Hege
  Ramsdal (H) sa at det gjerne vart meir fart på saka om gruppeleiarane ser på dette.
  Atle Utkilen (BYA) sa at han støttar Dyrkolbotn sitt framlegg om å la gruppeleiarane sjå på dette.
  Gruppeleiarane diskuterte saka, og Helge Dyrkolbotn la fram nytt framlegg til vedtak.

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for gruppeleiarane/Helge Dyrkolbotn sitt framlegg til vedtak.

 • Val av valnemnd for kommunestyreperioden 2019 - 2023 Hoveddokument 475KB
  Brevdato: 17.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Det var fellesframlegg på medlemmer i valnemnda.

  Sekretær
  for nemnda er politisk sekretær

  Assisterande rådmann Olav Mongstad delte ut eit hefte til medlemmene med oversyn over kva nemnder dei skal finna kandidatar til, dette blir også distribuert elektronisk til medlemmer og varamedlemmer.

  1. møte vert måndag 11. november etter første dag av folkevaldopplæringa.
  Sekretæren kallar inn til møtet.

  Handsaming i kommunestyret:
  Sams for fellesframlegget.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Per LerøyArbeiderpartietOrdførarper.leroy@austrheim.kommune.no
Inger Lise BrekkeHøgreVaraordførarilb5943@yahoo.no
Reidar UlvøyArbeiderpartietMedlemreidar@subseaintv.no
Britt Mary Skaalevik LerøyArbeiderpartietMedlembritt.leroy@hotmail.no
Hardy PedersenArbeiderpartietMedlemhardpe@online.no
Ann Kristin LeirvågArbeiderpartietMedlemKristin1964@gmail.com
Monika ThorpeArbeiderpartietMedlemmonikath@online.no
Atle Dag UtkilenBygdelista i AustrheimMedlematle@adu.no
Aslak André BakkeHøgreMedlemaba@mrbakke.no
Rikke Heldal HopeHøgreMedlemrikke.heldal.hope@hotmail.com
Helge DyrkolbotnKristeleg FolkepartiMedlemHelge.Dyrkolbotn@vlfk.no
Anne Dahle AustrheimKristeleg FolkepartiMedlemannedahleaustrheim@gmail.com
Reidar ØksnesSenterpartietMedlem56roek@gmail.com
Bjørn Inge Håland DyrkolbotnSenterpartietMedlemBjorn.Inge.Dyrkolbotn@austrheim.kommune.no
Lise Renate HelleSenterpartietMedlemLiserenatehelle@gmail.com
Hege RamslandHøgreVaramedlemhegeramsland@gmail.com
Stein Kåre LøvslettKristeleg FolkepartiVaramedlemsteinkl@broadpark.no
Rolf-Henning Myrmelrolf.henning.myrmel@austrheim.kommune.no
Monika Kvammemonika.kvamme@austrheim.kommune.no
Ketil Tjoreketil.tjore@austrheim.kommune.no
Olav Mongstadolav.mongstad@austrheim.kommune.no
Liv Løvvikliv.lovvik@austrheim.kommune.no
Morten Sognnes (Ikke møtt) HøgreMedlemmorten@sognnes-as.no
Randi Keilegavlen Dyrøy (Ikke møtt) Kristeleg FolkepartiMedlemrandidy1@start.no

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austreim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS