Her ser du informasjon om eit møte i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne.
 
Clear
   
 

Møte i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne den 08.03.2022

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
08.03.2022   16:00 - 17:00
Utval:Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
Dato:08.03.2022   16:00 - 17:00
Møtestad:Austrheim komunehus, kantina
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling - Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 08.03.2022 (Vedlegg)
Møteprotokoll:Protokoll - Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 08.03.2022 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 44KB
  Brevdato: 04.03.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vert godkjent


  Behandling

  Handsaming i rådet:
  Kommunedirektøren sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 45KB

  007/22 - 22/1938 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 03.03.2022  2 dokumenter
  Brevdato: 03.03.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent


  Behandling

  Handsaming i rådet:
  Kommunedirektøren sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Orienteringssak Hoveddokument 46KB

  008/22 - 22/1965 - Orienteringssak

  Journaldato: 04.03.2022  1 dokument
  Brevdato: 04.03.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  RMNF ber om å få ei orientering om framdrift med arbeidet for Austrheim arbeidssenter, til møtet 5. april.  Behandling

  Det vart diskutert framdrifta for arbeidet med Austrheim Arbeidssenter, der det er diskutert flytting til Kaland.
  Så langt ein kjenner til har det ikkje vore noko nytt her siste månaden.

  Semje om at møtesekretæren sjekkar kva som er status for dette arbeidet, og legg dette ved møtereferatet.

  Handsaming i rådet:
  RMNF ber om å få ei orientering om framdrift med arbeidet for Austrheim arbeidssenter, til møtet 5. april.

 • Støtte til deltaking på Stiftelsen SOR sine konferansar Hoveddokument 66KB
  Brevdato: 04.03.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Digital tilgang:
  Møtesekretæren bestiller digital tilgang til SOR-konferansane, kostnad 25.000 kroner.Møtesekretæren tek kontakt med NFU om dei kan komma med eit bidrag på 5.000 kroner.
  Møtesekretæren tek kontakt med IKT Nordhordland om å oppretta ei eiga adresse for RMNF i Austrheim kommune, rmnf@austrheim.kommune.no.

  Fysisk deltaking på konferansen i Bergen 5. og 6. mai:
  RMNF ved møtesekretæren melder på to personar til SOR-konferansen i Bergen 5. og 6. mai. Kostnad per deltakar er om lag 6.000 kroner. Rådet tek kostnaden for begge deltakarane, men stiller den eine plassen til rådvelde for NFU sitt lokallag i Austrheim.  Behandling

  Leiar Odd Øksnes orienterte om SOR-tilgang, der det er ønskje om å starta eit abonnement på SOR digital.

  Anny Bertelsen sa at dette kunne vera bra for både tilsette ved Austrheim Arbeidssenter, tilsette i Vestlia og medlemmene i rådet, for å gje kompetanse. Kanskje ein kan sjå eit føredrag på eit felles møte med dei tilsette? Frå NFU er det signalisert at dei kan bidra med 5.000 kroner til ein slik digital tilgang.

  Om ein skal reisa fysisk på konferansen i Bergen 5. og 6. mai er prisen på det 6.000 kroner per deltakar. Det vart diskutert litt fram og tilbake, og det var semje om at RMNF dekkar påmelding for to personar, ein frå RMNF (leiar Odd Øksnes) og ein frå NFU sitt lokallag i Austrheim. Linken er https://stiftelsensor.no/konferanser/konferanse-2205

  Konklusjon i rådet:
  Digital tilgang:
  Møtesekretæren tek kontakt med NFU om dei kan komma med eit bidrag på 5.000 kroner.
  Møtesekretæren tek kontakt med IKT Nordhordland om å oppretta ei eiga adresse for RMNF i Austrheim kommune, rmnf@austrheim.kommune.no.

  Fysisk deltaking på konferansen i Bergen 5. og 6. mai:
  RMNF melder på to personar til SOR-konferansen i Bergen 5. og 6. mai. Kostnad per deltakar er om lag 6.000 kroner. Rådet tek kostnaden for begge deltakarane, men stiller den eine plassen til rådvelde for NFU sitt lokallag i Austrheim.

 • Oppmerking av parkeringsareal Hoveddokument 47KB

  001/22 - 22/3740 - Oppmerking av parkeringsareal

  Journaldato: 03.05.2022  1 dokument
  Brevdato: 03.05.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  RMNF ber om at det vert lagt fram ein plan for korleis parkering skal merkast opp ved Austrheimhallen, og ved skulane, barnehagane, Seniorsenteret, kommunehuset, Vardetangen og Molo-kaien på Fonnes. RMNF ber om ei tilbakemelding med eit framlegg til plan, innan 1. juni 2022. Førespurnaden vert oversendt teknisk eining.  Behandling

  Mette Ekornrød viste til at det manglar markering av parkeringsplassar ved Austrheimhallen og Årås skule. No er det arbeid på gang ved vassleidningen der, men det må vera ein plan for korleis dette skal løysast etter at arbeidet er ferdig.

  Mette Ekornrød viste til at det er dårleg opplagt for HC-parkering ved Seniorsenteret, som ligg i bakke. Må plasserast på ein annan måte, og slik at det er mogleg å komma seg fram til huset utan motbakke.


  Mette Ekornrød fekk støtte frå RMNF i å ta opp med Mastrevik Torg at dei får på plass skikkeleg merking av gang/ og parkeringsområde ved senteret.

  Konklusjon:
  RMNF ber om at det vert lagt fram ein plan for korleis parkering skal merkast opp ved Austrheimhallen, og ved skulane, barnehagane, Seniorsenteret, kommunehuset, Vardetangen og Molo-kaien på Fonnes. RMNF ber om ei tilbakemelding med eit framlegg til plan, innan 1. juni 2022. Førespurnaden vert oversendt teknisk eining.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Odd Sigvald ØksnesUtvalsleiarodd-oeks@online.no
Anny Helene Sætre BertelsenMedlemannber49@yahoo.no
Mette EkornrødMedlemme.eko@hotmail.com
Ivar BergsvikArbeiderpartietMedlemivar.bergsvik@gmail.com
Hege RamslandHøgreVaramedlemhegeramsland@gmail.com
Ann Kristin Leirvåg (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemKristin1964@gmail.com
Helge Dyrkolbotn (Ikke møtt) Kristeleg FolkepartiMedlemHelge.Dyrkolbotn@vlfk.no

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS