Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2021000219
ArkivsakID: 21/219
Dato: 16.04.2021
Tittel: Kommunalt disponerte bustader 2021-2022
Tildeling - oppseiing - stadfesting av oppseiing - husleigekontrakt - husleigeavtale
Sakshandsamar: Kristin Handeland
Status: Saka vert handsama
Sakstype: Generell sak

Dokument

Kontaktinformasjon om tenesta

Fedje kommune
Stormarkvegen 49
5947 Fedje
Telefon: 56165100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS