Dette er eit internt notat, altså eit dokument som vart sendt internt i kommunen.

Internt notat

Internt notat 2020004289
DokumentID: 20/4289 - Matombringing
ArkivsakID: 20/8 - Matombringing 2020
Journaldato: 04.08.2020
Brevdato: 04.08.2020
Dokumentansvarleg: Nadine Gutte-Preusse
Heimel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Tekstar

Dokumentet er ikkje offentleg (Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1), difor visast ingen tekst

Kontaktinformasjon om tenesta

Fedje kommune,
Stormarkvegen 49
5947 Fedje

Telefon: 56165100

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS