Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2021008943
DokumentID: 22/1950 - Avslutning av sak - Psykososialt skulemiljø kap 9A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
ArkivsakID: 19/484 - Elevmappe
Journaldato: 27.04.2022
Brevdato: 25.04.2022
Dokumentansvarleg: Mona Vabø
Heimel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Tekstar

Dokumentet er ikkje offentleg (Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1), difor visast ingen tekst

Kontaktinformasjon om tenesta

Fedje kommune
Stormarkvegen 49
5947 Fedje
Telefon: 56165100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS