Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2021008945
DokumentID: 22/1952 - Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakkskadeloven
ArkivsakID: 21/274 - Folkehelse 2021 - 2023
Journaldato: 27.04.2022
Brevdato: 26.04.2022
Dokumentansvarleg: Signe Råheim

Avsendar(ar)

Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 OSLO

Kontaktinformasjon om tenesta

Fedje kommune
Stormarkvegen 49
5947 Fedje
Telefon: 56165100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS