Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
 
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2021009241
DokumentID: 22/2248 - Skjenkekontroll
ArkivsakID: 22/133 - Anbod skjenkekontroll
Journaldato: 13.05.2022
Brevdato: 13.05.2022
Dokumentansvarleg: Kristin Handeland
Heimel: Offl. § 14 . ledd

Avsendar(ar)

Kristin Handeland
5947 FEDJE 

Tekstar

Dokumentet er ikkje offentleg (Offl. § 14 . ledd), difor visast ingen tekst

Kontaktinformasjon om tenesta

Fedje kommune
Stormarkvegen 49
5947 Fedje
Telefon: 56165100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS