Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2014005177
ArkivsakID: 14/5177
Dato: 11.06.2014
Tittel: Plansak - Områderegulering - Lonena - PlanID 1263-201610
Sakshandsamar: Kaia Marie Amland
Status: Saka vert handsama
Sakstype: Plansak

Dokument

Kontaktinformasjon om tenesta

Lindås kommune,
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Telefon: 56375000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS