Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2017001272
ArkivsakID: 17/1272
Dato: 25.04.2017
Tittel: Personalmappe - Kompetanse (lærling)
Saksbehandler: Hilde Bognøy Kleivdal
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Personalsak
Gradering: Unnateke off.
Hjemmel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Dokument

Kontaktinformasjon om tjenesten

Lindås kommune,
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Telefon: 56375000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS