Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019005937
DokumentID: 19/5937 - Avvist søknad om arealoverføring - gbnr 214/22 Fyllingsnes
ArkivsakID: 18/3139 - Byggesak GBNR 214/22 Fyllingsnes - søknad om arealoverføring
Tiltakshavar Magnus Fyllingsnes - dødsbo
Journaldato: 25.02.2019
Brevdato: 22.02.2019
Dokumentansvarleg: Ingrid Bjørge Pedersen
Journalpostkategori: Delegert vedtak

Sendt til

Trolltinden Advokater AS
Øvre Kråkenes 17
5152 BØNES

Kontaktinformasjon om tenesta

Lindås kommune,
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Telefon: 56375000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS