Dette er eit dokument som vart sendt frå ein sakshandsamar i kommunen. Dersom dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekst-lenkjene nedst på sida.
Clear
     
 

Utgåande dokument

Utgåande dokument 2019008488
DokumentID: 19/8488 - Igangsetjingsløyve for heile tiltaket - gbnr 124/26 Kjeilegavlen
ArkivsakID: 19/33 - Byggesak GBNR 124/26 Kjeilegavlen - Fritidsbustad
Tiltakshavar Sijoni invest AS
Journaldato: 15.03.2019
Brevdato: 12.03.2019
Dokumentansvarleg: Anne Lise Molvik
Journalpostkategori: Delegert vedtak

Sendt til

Lund og Laastad arkitekter AS
Strandgaten 201
5004 BERGEN

Kontaktinformasjon om tenesta

Lindås kommune,
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Telefon: 56375000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS