Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2019009692
DokumentID: 19/9692 - 1. gangs handsaming av områdereguleringsplan for Ostereidet - planID 1263-201802
ArkivsakID: 14/1855 - Plansak ID 1263-201802 - Reguleringsplan - Ostereidet sentrumsområde
Plansak ID 1263-201214
Journaldato: 20.05.2019
Brevdato: 21.03.2019
Dokumentansvarleg: Kristin Nielsen

Tekstar

Kontaktinformasjon om tenesta

Lindås kommune,
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Telefon: 56375000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS