Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2019016239
DokumentID: 19/16239 - Lonena områdeplan - framlegg til 1. gongshandsaming - 1263- 201610
ArkivsakID: 14/5177 - Plansak - Områderegulering - Lonena - PlanID 1263-201610
Journaldato: 11.06.2019
Brevdato: 23.05.2019
Dokumentansvarleg: Hogne Haugsdal

Kontaktinformasjon om tenesta

Lindås kommune,
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Telefon: 56375000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS