Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.
Clear
     
 

Saksframlegg

Saksframlegg 2019017012
DokumentID: 19/17012 - Ny kommunal barnehage på Lindås - Forprosjekt
ArkivsakID: 17/477 - Ny kommunal barnehage på Lindås
Journaldato: 11.06.2019
Brevdato: 29.05.2019
Dokumentansvarleg: Sandra Waage
Heimel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2

Tekstar

Dokumentet er ikkje offentleg (Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2), difor visast ingen tekst

Kontaktinformasjon om tenesta

Lindås kommune,
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Telefon: 56375000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS