Dette er eit dokument som vart sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom innkommande post vert skanna, og dokumentet ikkje er gradert, kan du lese dokumentet ved å klikke på tekst-lenkjene under. Du kan få meir informasjon om saka dette dokumentet er knytta til ved å klikke på arkivsak-lenkja.
Clear
     
 

Innkomande dokument

Innkomande dokument 2019022417
DokumentID: 19/22417 - Oppfølging av HOG energi - CCS prosjekt
ArkivsakID: 18/69 - Næringsfondet - søknader - 2018
Journaldato: 12.07.2019
Brevdato: 25.06.2019
Dokumentansvarleg: Tor Hegle
Heimel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Avsendar(ar)

Energivestland

Tekstar

Dokumentet er ikkje offentleg (Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1), difor visast ingen tekst

Kontaktinformasjon om tenesta

Lindås kommune,
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Telefon: 56375000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS