Her ser du informasjon om eit møte i Fellesnemnd.
Clear
   
 

Møte i Fellesnemnd den 03.09.2018

Fellesnemnd
03.09.2018   12:00 - 14:05
Utval:Fellesnemnd
Dato:03.09.2018   12:00 - 14:05
Møtestad:Nordhordlandshallen, kantina, Knarvik
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Fellesnemnd - 03.09.2018 (Hoveddokument) ()
Møteprotokoll:Protokoll - Fellesnemnd - 03.09.2018 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 300KB
  Brevdato: 27.08.2018
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stabsavdelinga
  Sakshandsamar: Tove Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og saksliste er godkjent  Behandling

  Ingen merknader, samrøystes.

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 303KB

  047/18 - 18/23395 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 30.07.2018  2 dokumenter
  Brevdato: 30.07.2018
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stabsavdelinga
  Sakshandsamar: Tove Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen er godkjent  Behandling

  Ingen merknader, samrøystes.

 • Justering av retningslinjer for prosjektstyring Hoveddokument 403KB
  Brevdato: 27.08.2018
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Lindås kommune
  Sakshandsamar: Ørjan Raknes Forthun

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Retningsliner for administrative prosjekt vert vedteke som det ligg føre til saka.  Behandling

  Gjennomgang av saka ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun.

  Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Adresseendringar før samanslåing til Alver kommune. Hoveddokument 588KB
  Brevdato: 23.08.2018
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Lindås kommune
  Sakshandsamar: Ørjan Raknes Forthun

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Adressenavn 1

  Adressenavn 2

  Tilråding

  1

  Langhøyane (R )

  Langheiane ( L )

  Ut i frå tidspunkt for etablering av adressene, og manglande høyring av adressa Langheiane, tilrår me at Langhøyane ( R ) består og at det vert vedtatt nytt adressenamn for Langheiane ( L).

  2

  Kolås (R)

  Kolåsvegen (L)

  Adressa Kolås i Radøy går ut og vert adressert som sideveg til Radøyvegen- oddetal.

  3

  Kvernhusvegen

  ( R)

  Kvernhusmyrane, -haugane ( L)

  Eventuell omadressering av Kvernhusvegen i Radøy (frå før 2000 med 18 adr) vert avventa til navneendring for Kvernhusmyrane, -haugane i Lindås

  er avklart.

  4

  Nedre/Øvre Soltveit(R)

  Soltveitvegen ( L)

  Omadresserer ikkje i denne omgang.

  5

  Askelandsvegen, -neset ( R)

  Askelandsvågen ( L)

  Adressa Askelandsvågen i Lindås går ut og vert adressert som sideveg til Stranda- partal.

  6

  Hellandsneset

  ( R)

  Hellesneset ( L)

  Adressa Hellesneset i Lindås går ut. Her må det vedtakast nytt adressenavn.

  7

  Hellevarden ( R)

  Helleåsen ( L)

  Adressa Hellevarden går ut og vert adressert som sideveg til Radøyvegen- partal.

  8

  Sætrevegen ( R)

  Sætrevikvegen, -marka (M)

  Omadresserer ikkje i denne omgang.

  9

  Jonsokhøyen ( R

  Jonsokgrenda (M)

  Adressa Jonsokhøyen i Radøy går ut og vert adressert som sideveg til Prestmarkvegen.

  10

  Skjelvik ( R)

  Skjeljevikane (M)

  Omadresserer ikkje i denne omgang.

  11

  Juvikstølen (L)

  Juviknipa (M)

  Ut frå ulik ending på adressenavnetog m.o.t. omfanget av ei omadressering,vurderer me at det ikkje er veldig stor fare for forveksling og omadresserer ikkje i denne omgang.

  12

  Galteråsen ( L)

  Galtenesvegen ( M)

  Omadresserer ikkje i denne omgang.

  13

  Lyngvegen ( L)

  Lyngnesvegen (M)

  Lyngnesvegen i Meland går ut. Her må det vedtakast nytt adressenavn.

  14

  Bjørndalen ( L)

  Bjørndalsvegen (M)

  Adressa Bjørndalen i Lindås går ut og vert omadressert som sideveg til Eidavegen- partal.

  15

  Lonsvegen (L)

  Lonerenen (M)

  Omadresserer ikkje i denne omgang.

  16

  Krossleitet (L)

  Krossneset ( M)

  Adressa Krossneset i Meland går ut. Her må det vedtakast nytt adressenavn.

  17

  Kyrkjevegen ( L)

  Kyrkjesundvegen(M)

  Omadresserer ikkje i denne omgang.

  18

  Nordgardsvegen (L)

  Nordgardshaugen (M)

  Adressa Nordgardsvegen i Lindås går ut og vert omadressert som sideveg til Kleivdalsvegen -oddetal.

  19

  Fagervollen (L)

  Fagerbakken (M)

  Adressa Fagerbakken i Meland går ut. Her må det vedtakast nytt adressenavn.

  Adresserparsellar me tilrår skal få nye adressenavn no, vil verte lagt fram for godkjenning i kvar enkel kommune

  …………………………  Behandling

  Orientering til saka ved kommunalsjef Anny Bastesen

  Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Melding/orientering til fellesnemnda 03.09.2018 Hoveddokument 464KB
  Brevdato: 17.08.2018
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Lindås kommune
  Sakshandsamar: Ørjan Raknes Forthun

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Meldinga vert teke til orientering  Behandling

  Pågåande prosjekt – status

  Politiske prosjekt:

  • Felles identitet, symbol og felles kultur - kommunevåpen ved leiar i prosjektgruppa Nils Marton Aadland

  Andre orienteringar:

  • Innplassering tenesteleiarar - status ved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun

  • DigiAlver – statusved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun

  • Prosjektoversikt pr. 1. septemberved programansvarleg Ørjan Raknes Forthun

  Revisjonsordning Alver kommune - skal veljast av fellesnemnda. Prosess er starta ved kontrollutvala frå dei tre kommunane. Orientering ved leiar Øyvind Oddekalv.

  Invitasjon frå KS Vest til dagsamling for fellesnemndene i alle samanslåingskommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane 07.11.2018, vart sendt fellesnemnda i forkant av møtet.

  Programansvarleg sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Ørjan Raknes Forthunorjan.raknes.forthun@lindas.kommune.no
Tove Mette Arnø Fyllingenftm@lindas.kommune.no
Martin W KullidMelandmartin.kulid@meland.kommune.no
Jarle LandåsRadøy
Øyvind OddekalvMelandUtvalsleiaroyvind.oddekalv@meland.kommune.no
Astrid Aarhus ByrknesKristeleg FolkepartiNestleiarordf@lindas.kommune.no
Nina BognøyArbeiderpartietMedlemnina-ys@online.no
Bjarte VatnøyFremskrittspartietMedlembjarte@vatnoy.no
Karl VågstølHøgreMedlemkarl@activrevisjon.no
Leif Hosøy SleireKristeleg FolkepartiMedlemleif.sleire@gmail.com
Asle HetlebakkeKristeleg FolkepartiMedlema-hetleb@online.no
Nils Marton AadlandMelandMedlemnils.marton.aadland@meland.kommune.no
Sølvi KnudsenMelandMedlemsngk@live.no
Anne Grete EideMelandMedlemagr-eide@online.no
Marit JøssangMelandMedlemmarit.jossang@gmail.com
Jon AskelandRadøyMedlemjon.askeland@radoy.kommune.no
Jostein BorlaugRadøyMedlemjostein.borlaug@bkkfiber.no
Kenneth MurbergRadøyMedlemkenneth.murberg@me.com
Kirsti Gjetle FloenRadøyMedlemk-floen@bkkfiber.no
May Britt Vågenes GjerdeRadøyMedlemmaybritt@gjer.de
Anna K.ValleSenterpartietMedlemjakvalle@online.no
Sveinung ToftVenstreMedlemsveinung.toft@masfjorden.kommune.no
Dag HugaasArbeiderpartietVaramedlemd.hugaas@online.no
Morten KlementsenMelandVaramedlempost@firmagaven.no
Andreas DyngenUavhengigVaramedlemandreas@dyngen.net
Ståle Juvik Hauge (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemstale.hauge@lindas.kommune.no
Nina Stabell Øvreås (Ikke møtt) FremskrittspartietMedlemNina.Ovreas@lindas.kommune.no
Øyvind Bratshaug (Ikke møtt) MelandMedlemoyvind.bratshaug@a2g.no

Kontaktinformasjon om tenesta

Lindås kommune,
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Telefon: 56375000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS