Her ser du informasjon om eit møte i Ungdomsrådet.
Clear
   
 

Møte i Ungdomsrådet den 08.05.2019

Ungdomsrådet
08.05.2019   14:15 - 15:45
Utval:Ungdomsrådet
Dato:08.05.2019   14:15 - 15:45
Møtestad:Rådhuset
Status:Møtet er ferdig protokollert
Møteprotokoll:Protokoll - Ungdomsrådet - 08.05.2019 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 490KB
  Brevdato: 02.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kultur- og aktivitetseininga
  Sakshandsamar: Robert Lorang Hansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Godkjent • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 488KB

  008/19 - 19/13622 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 02.05.2019  1 dokument
  Brevdato: 02.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kultur- og aktivitetseininga
  Sakshandsamar: Robert Lorang Hansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Godkjent • NOU 2018: 16 Det viktigste først- høyringsuttale Hoveddokument 878KB
  Brevdato: 02.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Sektor helse og omsorg
  Sakshandsamar: Pia Charlotte Aarsand Syversen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Ungdomsrådet takkar for orienteringa og støttar uttala.

 • Feriereiser for personar med store bistandsbehov  Hoveddokument 696KB
  Brevdato: 03.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Sektor helse og omsorg
  Sakshandsamar: Leni Dale

  Dokumenter

   

  Behandling

  Ungdomsrådet takkar for orienteringa.

  Ungdomsrådet meiner at Lindås kommune bør innføra tilsvarande retningslinjer som Bergen har.

 • Politisk styringsstruktur og reglement for Alver kommune - høyring Hoveddokument 863KB
  Brevdato: 29.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stabsavdelinga
  Sakshandsamar: Tove Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Lindås Ungdomsråd (LUR) har over 2 møte sett gjennom "Politisk styringsstruktur og reglement for Alver kommune", utelukkande med fokus på "Reglement for Ungdomsråd".

  LUR har følgjande innspill:

  - LUR er positive til talet på medlemmer foreslått frå ungdomsskulenivå og vidaregåande nivå (8/8 + 3/3)
  LUR meiner at eit ungdomsråd med rundt 15 medlemmer er ein ok storleik.

  - LUR stiller seg spørrande til rekrutteringen frå "Andre lag og organisasjonar for ungdom". LUR meiner dette er for ope, og dessutan at det vil vera omfattande å finna gode system som sikrar gode val av medlemmer.
  LUR foreslår å sjå om t.d. dei kommunale ungdomsklubbane v/klubbstyret kan stilla med 1 representant kvar. Med dagens kommunale tilbod, vil det tilseia 5 medlemmer (5 ungdomsklubbar).


  -LUR meiner at Fellesnemnda med hjelp av det politiske reglementet (eller på anna vis) må sikra at det lokale engasjementet frå ungdom ivaretas òg i Alver kommune. T.d. har Radøy ungdomsråd i dag 17 representantar, og kan oppleva å bli redusert til 1 representant i Alver kommune.

  Eit "Demokratiprogram for barn og unge", lokale arbeidsgrupper, utvikling av elevrådsarbeidet, eller andre modellar, kan vera utgangspunkt for å sikra engasjement og påverknad frå ungdom der dei bur.


  - LUR meiner at reglementet bør vera meir konkret og gi retningslinjer for korleis medlemmer skal veljast.

  LUR foreslår at representantar frå ungdomskole til ungdomsrådet blir valt via elevråda.


  - LUR meiner det bør stå noko om opplæring i reglementet, for å sikra at nye medlemmer får nok opplæring. T.d. at ungdomsrådet skal ha 2 dagar med opplæring kvar haust.


  - LUR meiner at reglementet må seia noko om kva for aldersgrenser som gjeld for representantane.


  Når det gjeld forslag om godtgjersle til medlem og leiar av ungdomsrådet, har LUR følgjande innspill:


  - LUR støttar at det bør vera ein godtgjersle for medlemmene.

  I Alver kommune blir det stor reiseavstandar for mange av medlemmene. For å sikra oppmøte på møta, kan godtgjersle vera eit bra insentiv.


  - LUR er usikre på om satsane 0,07% og 0,05% er litt for høgt, og ber om at prosjektgruppa tar ei ny vurdering på satsen. LUR ønsker ikkje ein situasjon der ungdom blir vald inn i ungdomsrådet i den hensikten i å skulla tena pengar. Engasjement for ungdom og samfunnet må vera motivasjonsfaktoren
  .  Behandling

  Lindås Ungdomsråd (LUR) har over 2 møte sett gjennom "Politisk styringsstruktur og reglement for Alver kommune", utelukkande med fokus på "Reglement for Ungdomsråd".

  LUR har følgjande innspill:

  - LUR er positive til talet på medlemmer foreslått frå ungdomsskulenivå og vidaregåande nivå (8/8 + 3/3)
  LUR meiner at eit ungdomsråd med rundt 15 medlemmer er ein ok storleik.

  - LUR stiller seg spørrande til rekrutteringen frå "Andre lag og organisasjonar for ungdom". LUR meiner dette er for ope, og dessutan at det vil vera omfattande å finna gode system som sikrar gode val av medlemmer.
  LUR foreslår å sjå om t.d. dei kommunale ungdomsklubbane v/klubbstyret kan stilla med 1 representant kvar. Med dagens kommunale tilbod, vil det tilseia 5 medlemmer (5 ungdomsklubbar).

  -LUR meiner at Fellesnemnda med hjelp av det politiske reglementet (eller på anna vis) må sikra at det lokale engasjementet frå ungdom ivaretas òg i Alver kommune. T.d. har Radøy ungdomsråd i dag 17 representantar, og kan oppleva å bli redusert til 1 representant i Alver kommune.
  Eit "Demokratiprogram for barn og unge", lokale arbeidsgrupper, utvikling av elevrådsarbeidet, eller andre modellar, kan vera utgangspunkt for å sikra engasjement og påverknad frå ungdom der dei bur.

  - LUR meiner at reglementet bør vera meir konkret og gi retningslinjer for korleis medlemmer skal veljast.
  LUR foreslår at representantar frå ungdomskole til ungdomsrådet blir valt via elevråda.

  - LUR meiner det bør stå noko om opplæring i reglementet, for å sikra at nye medlemmer får nok opplæring. T.d. at ungdomsrådet skal ha 2 dagar med opplæring kvar haust.

  - LUR meiner at reglementet må seia noko om kva for aldersgrenser som gjeld for representantane.

  Når det gjeld forslag om godtgjersle til medlem og leiar av ungdomsrådet, har LUR følgjande innspill:

  - LUR støttar at det bør vera ein godtgjersle for medlemmene.
  I Alver kommune blir det stor reiseavstandar for mange av medlemmene. For å sikra oppmøte på møta, kan godtgjersle vera eit bra insentiv.

  - LUR er usikre på om satsane 0,07% og 0,05% er litt for høgt, og ber om at prosjektgruppa tar ei ny vurdering på satsen. LUR ønsker ikkje ein situasjon der ungdom blir vald inn i ungdomsrådet i den hensikten i å skulla tena pengar. Engasjement for ungdom og samfunnet må vera motivasjonsfaktoren.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Morten StokkeUtvalsleiarmortenstokke@outlook.com
Vilde TenfjordNestleiar
Stian EidsnesMedlem
Åsne VaktskjoldMedlemvakt246@gmail.com
Marius HindenesMedlem
Vilde Erdal KørnerMedlem
Thea RisøyMedlem
Cathrine HøgquistMedlem
Benedicte HopsdalMedlem
Andreas Wassberg (Ikke møtt) MedlemKjetil.wassberg@coop.no
Sigurd Elias Torpe (Ikke møtt) Medlemsigurdtorpe@live.no
Helene Stemland (Ikke møtt) Medlemhelen.stemland2003@gmail.com
Kristoffer Færø (Ikke møtt) Medlemkristaffez@gmail.com
Emil Frotjold (Ikke møtt) Medlemspriteeier@gmail.com
Rolf-Thorarinn Heum (Ikke møtt) Medlem

Kontaktinformasjon om tenesta

Lindås kommune,
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Telefon: 56375000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS