Her ser du eit oversyn over alle avdelingane i kommunen. Du kan sjå kven som er registrert brukarar av saks-/arkivsystemet ved dei ulike avdelingane ved å klikke på avdelinga.
 
Clear
     
 

Avdelingar


Kontaktinformasjon om tenesta

Masfjorden kommune
Austfjordvegen 2724
5981 Masfjordnes
Telefon: 56166200
ACOS Innsyn levert av ACOS AS