Her ser du eit oversyn over alle partia i kommunen. Du kan få ei liste over alle representantane for eit einskild parti ved å klikke på partinamnet.
 
Clear
     
 

Kontaktinformasjon om tenesta

Masfjorden kommune
Austfjordvegen 2724
5981 Masfjordnes
Telefon: 56166200
ACOS Innsyn levert av ACOS AS