Her ser du informasjon om ei sak, altså eit spørsmål som er til handsaming. Det kan vere fleire dokument knytta til ei sak, og du får meir informasjon om eit einskild dokument om du klikkar på "Detaljar"-lenkja under. Nedst på sida finn du informasjon om handsaminga av saka; kva møte saka har vore oppe til handsaming i, og kva møte saka er meldt opp til i framtida.

Arkivsak

Arkivsak 2019000056
ArkivsakID: 19/56
Dato: 09.01.2019
Tittel: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - 2019
Sakshandsamar: Laila Bjørge
Status: Saka vert handsama
Gradering: Ikkje offentleg
Heimel: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1

Dokument

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS