Her er informasjon om ein politikar.

Henriette Fennelly

Henriette Fennelly
Namn: Henriette Fennelly
Telefonnr.:
Privat tlf.:
Mobilnr.: 91561759
E-post: henriette.fennelly@gmail.com

Kontaktinformasjon om tenesta

Meland kommune,
Postboks 79
5906 Frekhaug

Telefon: 56171000

Meir informasjon om tenesta

ACOS Innsyn levert av ACOS AS